Finanční ředitel
home


Naše služby jsou určeny malým a středním firmám i drobným živnostníkům, kteří si nechtějí nebo nemohou najmout finančního ředitele do stálého pracovního poměru, ale přesto si uvědomují potřebu kvalifikovaných ekonomických rad, informací a rozhodnutí.

Poradíme Vám při jednorázových podnikatelských rozhodnutích stejně jako při řešení každodenních rutinních účetních či daňových záležitostí.

Výhodou našich služeb je jejich komplexnost (od vedení finančního účetnictví, přes manažerské účetnictví zachycující důležité ekonomické jevy v podniku, až po řešení náročných ekonomických rozhodovacích úloh), která zajišťuje ucelený náhled na firmu a umožňuje zhodnotit dopady jednotlivých činností či rozhodnutí na její celkovou situaci.

Dokážeme tak napomoci budoucímu směřování firmy tam, kam si přejete dovést Vaše podnikání, tedy úspěšně k vytčenému cíli.

© 2007  Finanční ředitel